ณศิลป์

เชิญร่วมฟังเสวนาการศึกษาวอลดอร์ฟในบริบทสังคมไทยที่ขอนแก่น

Posted on Updated on

ได้รับทราบข่าว จาก บ้านเรียน ณ ศิลป์ ว่า ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 นี้  จะจัดให้มีการเสวนา และฟังการบรรยายโดย หมอพร แห่งปัญโญทัย เรื่อง การศึกษาวอลดอร์ฟในบริบทสังคมไทย    ท่านที่สนใจและอยู่ในขอนแก่นหรือสะดวกที่จะเดินทางไป ก็ขอเชิญครับ เห็นแจ้งว่ามีที่นั่งจำกัด

สำหรับบ้านเรียน ณ ศิลป์ ผมได้ ยินชื่อมาประมาณ 2 ปีแล้ว ตั้งแต่ตอนแรกๆที่เริ่มทำเว็บนี้  สถานศึกษาแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดย คุณย้ง คุณพ่อของลูกๆหลายคน ที่มีความเชื่อในแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟ  และจัดการเรียนการสอนมาจนวันนี้ เด็กๆรุ่นแรก กำลัวจะขึ้นชั้นประถม ในปีการศึกษา 2554  จึงถึงเวลาต้องขยับขยายกันในหลายๆเรื่อง  และได้คุณครูอ้วน (อภินทร์พร กิตติพีรพัฒน์ ) ไปช่วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอีกคน   ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเตรียมการกันในหลายๆเรื่อง ตัวคุณย้ง ผู้ก่อตั้งเอง วันก่อนก็เห็นมานั่งสังเกตการเรียนการสอนอยู่ที่ปัญโญทัยด้วย  และเข้าใจว่างานเสวนาที่กำลังจะจัดขึ้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความรู้ความเข้าใจกับพ่อแม่ รวมทั้งผู้สนใจอื่นๆ ในขอนแก่น  ซึ่งนอกจากกรุงเทพ แล้ว  จังหวัดขอนแก่นถือว่ามีผู้สนใจการศึกษาวอลดอร์ฟอยู่มากทีเดียว ก่อนหน้านี้ ก็มีบ้านเรียนดวงตะวัน ที่ทำ Homeschool จนเป็นต้นแบบให้กับครอบครัวที่ต้องการทำHomeschool ในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

นอกจากเรื่องการจัดเสวนาแล้ว ยังมีเรื่องแนวคิดสำหรับการขยับขยายไปยังที่ดินแห่งใหม่ ของบ้านเรียน ณ ศิลป์  ที่ตอนนี้กำลังหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้การก่อกำเนิดสถานที่ตั้งของโรงเรียนแห่งใหม่ ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ และก่อให้เกิดโรงเรียนของชุมชน

การศึกษาวอลดอร์ฟในบริบทสังคมไทย

บ้านเรียน ณ ศิลป์ ร่วมกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก)

 

จัดเสวนาเพื่อรับฟังประสบการณ์จากการจัดการศึกษาในหัวข้อ

 

“การศึกษาวอลดอร์ฟในบริบทสังคมไทย”

วิทยากร นพ.พร พันธุ์โอสถ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปัญโญทัย

(โรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งแรกของไทย)

 

เวลา: วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 ช่วงเช้า 9.00 – 12.00 น.

สถานที่: ห้องประชุม สวาสดิ์ หงศ์เทศ อาคารตรวจสุขภาพ ชั้น6

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก)

ถ.ศรีจันทร์ ติดกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

 

หมายเหตุ: รับจำนวนจำกัด – ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ ครูย้ง (บ้านเรียน ณ ศิลป์) มือถือ: 081-7996999