การสอบ NT/O-NET

การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ยังคงเปลี่ยนแปลงกันอยู่ไม่จบสิ้น

Posted on Updated on

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมมีข้อสังเกตว่า หากเราสนใจติดตามอ่านข่าวในแวดวงการศึกษา เราจะพบว่ามีข่าวอยู่ประเด็นหนึ่งที่มีแต่ความสับสนว่าตกลงจะเป็นไงกันแน่ เรื่องที่ว่าคือกรรมวิธีการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของรัฐ  เราจะเห็นการเปลี่ยนระบบกันแทบทุกปี ล่าสุดพึ่งปลายปีที่ผ่านมา ก็นำการสอบ Gat และ Pat เข้ามาแทนทีระบบเดิม ที่เรียกว่า Onet และAnet 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ตามมาด้วย ข้อท้วงติงจากคณะวิชานั้นบ้าง มหาวิทยาลัยนี้บ้าง  ว่าการถ่วงน้ำหนักในแต่ละกลุ่มวิชาที่ใช้สอบไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเด็กที่คณะวิชานั้นๆต้องการ  บางคณะก็เลี่ยงไปรับตรงเองในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น บางคณะก็กำหนดเกณฑ์เพิ่มเติม ให้เด็กไปตามสอบบางวิชาเพิ่มขึ้น บางคณะก็รวมกลุ่มพวกสาขาเดียวกันในสถาบันอื่นๆ เพื่อยื่นข้อต่อรองในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือบางทีก็ขู่ว่าต่อไปจะรับตรงเกือบทั้งหมด 

พวกเราในฐานะพ่อแม่ก็คงมึนไปกับเด็กๆที่ต้องติดตามข่าวอย่างไม่กระพริบตา เด็กๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนกระแสหลักทั่วๆไปที่ต้องเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต้องคอยตามตลอดว่าแต่ละวันจะมีเกณฑ์ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง  เด็กๆต้องเตรียมตัวกันเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ เรียนชั้น ม.3  ในวัยที่เค้ายังไม่พร้อมเลยที่จะบอกว่าอยากทำอาชีพไหน Read the rest of this entry »

GAT และPAT ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี2553

Posted on Updated on

ยังคงต่อเนื่องเรื่องการสอบสารพัดสอบ  ผมได้ไปค้นเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบล่าสุด แต่เป็นคนละอันกับการสอบ A-NET ที่กำลังมีข่าวยุ่งๆอยู่ตอนนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ และจะถูกใช้เป็นปีสุดท้าย

โดยการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปี 2553 ขอย้ำว่า 2553 หมายถึงอีกปีกว่าๆ  ได้มีการแปลงรูปจาก A-NET ในอดีต มาเป็นแบบใหม่ในชื่อว่า GATและ PAT

เด็กๆ ม.5 ที่ต้องการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปีหน้า(2553)   ต้องสมัครสอบ  GAT/PAT  กันไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว(2551)   เพื่อที่จะมีโอกาสเข้าสอบ ในปีนี้ (2552)  โดยสมัครครั้งเดียว และกำหนดไปเลยว่าจะสอบกี่ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง      แต่ตอนหลังเปี่ยนแปลงให้สามารถสมัครเพื่อสอบ ครั้งที่ 2 และ 3 ได้อีก สำหรับคนที่ไม่ได้สมัครครั้งแรกไว้

ผมอ่านแล้วก็มึนมากครับ ทำไมถึงได้สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้ซับซ้อนขนาดนี้  แต่ยังไม่หมดครับ ยังมีรายละเอียดการให้ค่าน้ำหนัก แตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละคณะ โดยเอาคะแนน GPAX.   GPA.  O-NET  มาใช้คิดค่าน้ำหนักด้วย

หมายเหตุ : ถ้าเป็นไปตามนี้ ก็หมายความว่าเด็กๆชั้นม.5 ในโรงเรียนทั่วไป ก็ได้สมัครสอบกันไปแล้ว เพื่อที่จะเข้าสอบครั้งแรกกันในช่วงเดือน มีนาคม 2552 ที่จะถึงนี้  ขณะเดียวกัน กลุ่มคณะแพทยศาสตร์หลายมหาวิทยาลัย ก็บอกว่าไม่สนใจคะแนนการสอบ GAT/PAT แต่จะจัดสอบเอง 

ผมไปหาข้อมูลมาจากเว็บไซด์ หนังสือพิมพ์แห่งหนึ่ง    ลองอ่านรายละเอียดดูครับ

Read the rest of this entry »

ข่าวO-NETและGPA “สพฐ.ทำคู่มือมาตรฐานประเมินผลการเรียน” [9 ก.พ. 52 – 04:39]

Posted on Updated on

ไปอ่านข่าวนี้จากหน้าการศึกษา นสพ.ไทยรัฐ  เห็นว่าเกี่ยวข้องกันกับเรื่องการประเมินผลการเรียนของ สพฐ.  จากเนื้อข่าวจะเห็นว่า มีความไม่ค่อยมั่นใจกับการให้เกรด ( GPA) ของแต่ละโรงเรียน ว่ามีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหน  เลยมีแนวคิดที่จะนำคะแนน O-NET  (ซึ่งจัดสอบโดยหน่วยงานอื่น) มาเป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อถ่วงน้ำหนัก กับเกรดของโรงเรียน  ผมคัดลอกนำมาลงให้อ่าน เป็นข้อมูลเพิ่มเติม อย่างน้อยเราก็ได้รู้ๆไว้ว่าเค้ากำลังทำอะไรกันอยู่  เพื่อที่เราจะได้หาจุดเชื่อมโยงกับระบบและกลไกภายนอกได้โดยไม่ลดทอนการทำตามความเชื่อในการรศึกษาแบบที่เราเลือก

 

แนะ สพฐ.ทำคู่มือมาตรฐานประเมินผลการเรียน
[ข่าวการศึกษา นสพ.ไทยรัฐ 9 ก.พ. 52 – 04:39]

ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะวิจัยการนำคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) มาปรับเทียบหรือถ่วงกับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตร ม.ปลาย (จีแพ็ก) ว่า ตนจะนัดหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเร็วๆนี้ว่า จะมีแนวทางในการวิจัยต่อเนื่องอย่างไร เพราะเรื่องนี้ต้องมีการติดตามต่อในปีการศึกษา 2551-2553 เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายในการวัดและประเมินผลของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกันมากขึ้น โดยจากผลการวิจัยในชุดแรกทำให้ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ.มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างไร และมีโรงเรียนใดปล่อยเกรด หรือกดเกรดบ้าง สำหรับการดำเนินการวิจัยต่อไป คงจะต้องแยกเป็นรายกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในปีต่อๆไปว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งติดตามพฤติกรรมการตัดเกรดของโรงเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม ยอมรับ ว่า ในการพัฒนาการประเมินผลโรงเรียนให้ได้คุณภาพนั้น บางโรงเรียนอาจปรับตัวได้ช้าหรือเร็วแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ตนจึงเห็นว่า สพฐ. ควรที่จะมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อช่วยให้โรงเรียนจัดทำระบบการวัดและประเมินผลได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น

คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวอีกว่า ตนเชื่อว่าหาก สพฐ.มีการจัดทำคู่มือ มาตรฐานการประเมินผลให้กับสถานศึกษา และสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน จะนำไปสู่การ พัฒนาระบบการประเมินผลที่ได้มาตรฐานใกล้เคียงกันมากขึ้น จำนวนของโรงเรียนที่ ปล่อยเกรด และกดเกรดก็จะลดน้อยลง ซึ่งตนหวังว่า หากดำเนินได้ทัน ผลการนำคะแนนโอเน็ต ถ่วงจีพีเอในปีการศึกษา 2553 จะมีเสถียรภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบ การติดตามประเมินผลสถานศึกษาเป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังและคอยติดตามตลอด

แนวคิดต่อการจัดสอบNTและO-NET (Revision2)

Posted on Updated on

 ฉบับนี้เป็น  Revision 2  ปรับปรุงโดยให้ดูเบาลง และอ้างอิง พรบ การศึกษาแห่งชาติ พศ.2542 เข้าไปด้วย 

วันที่    กุมภาพันธ์  พศ.  2552

เรียน    ท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ไม่ต้องจัดสอบ NT และ O-Net  ในโรงเรียนปัญโญทัย

        ตามที่พวกเราในฐานะพ่อแม่ของนักเรียนในโรงเรียนปัญโญทัย  ได้รับแจ้งว่าจะต้องจัดให้มีการสอบ NT และ O-NET   ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้  โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   พวกเราพ่อแม่เห็นว่าการสอบดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาที่โรงเรียนปัญโญทัยใช้ดำเนินการอยู่   โดยมีเหตุผลอีกหลายประการ   ดังที่จะเรียนชี้แจงต่อไป

พ่อแม่ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนปัญโญทัย  ได้ตัดสินใจนำลูกเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้  ก็เป็นเพราะเราเห็นด้วยกับการศึกษา แบบวอลดอร์ฟ  ซึ่งมีพื้นฐานจากแนวคิดมนุษยปรัชญา ที่โรงเรียนใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน   และเชื่อว่าการศึกษาคือ การทำให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพสูงสุดของตนเอง   ผ่านกระบวนการที่มุ่งพัฒนาทั้ง   เจตจำนง  อารมณ์ความรู้สึก และความคิด   โดยให้น้ำหนักมากน้อยสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก   จนนำไปสู่การจัดลำดับเนื้อหาในการสอน สาระที่เน้นในแต่ละช่วงวัยและช่วงชั้น รวมทั้งวิธีที่ใช้สอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป Read the rest of this entry »

แนวคิดต่อการจัดสอบNTและO-NET (Revision1)

Posted on Updated on

ร่าง จดหมายฉบับนี้กลุ่มพ่อแม่ในโรงเรียนปัญโญทัย ทำขึ้นเพื่อยื่นต่อกระทรวงศึกษาธิการ ในการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการจัดสอบNTและO-NET  โดยจะลงชื่อกันในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ และคาดว่าจะนำไปยื่นในสัปดาห์หน้า

วันที่    6  กุมภาพันธ์  พศ.  2552

เรียน    ท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง    แสดงความเห็นต่อการจัดสอบสอบ NT และ O-Net  

        ตามที่พวกเราในฐานะพ่อแม่ของนักเรียนในโรงเรียนปัญโญทัย  ได้รับแจ้งว่าทางโรงเรียนจะต้องจัดให้มีการสอบ NT และ O-NET   ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้  ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   พวกเราพ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการให้ลูกเข้าสอบ  ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของทางโรงเรียนปัญโญทัย   ด้วยเหตุผลหลายประการ   ดังที่จะเรียนชี้แจงต่อไป Read the rest of this entry »

แนวคิดต่อการสอบ NT ของโรงเรียนปัญโญทัย

Posted on Updated on

เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2552 โรงเรียนปัญโญทัย โดยคุณหมอพร ได้นัดประชุมตัวแทนผู้ปกครองแต่ละชั้น เพื่อชี้แจงท่าทีของโรงเรียนต่อการจัดสอบ NT ของ สพฐ. พร้อมทั้งเพื่อสอบถามความเห็นของตัวแทนผู้ปกครอง ต่อเรื่องดังกล่าว 

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วย จึงขอสรุปประเด็นสำคัญที่คุณหมอพรได้แจ้งแนวคิดและความเห็นของโรงเรียนไว้ ทั้งนี้บางส่วนผมได้ขยายความเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจมากขึ้น

  1. ในการสอบ NTข้อสอบและวิธีประเมินผลเป็นลักษณะมาตรฐานเดียวกันใช้กับทุกโรงเรียน  แต่โรงเรียนปัญโญทัย มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดผลที่แตกต่างไปจาก โรงเรียนในกระแสหลักของกระทรวงฯ   โดยเฉพาะการที่เราจัดเนื้อหาและวิธีการที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กตามแนวคิดของการศึกษาวอลดอร์ฟ   แต่เนื้อหาบางอย่างจัดลำดับการสอนแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป  บางวิชาเราอาจมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งและเข้มข้นกว่า  ขณะที่บางวิชาอาจมีเนื้อหาน้อยกว่า แต่ก็อยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมตามความเชื่อในการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ รวมไปถึงวิธีการในการนำเสนอในชั้นเรียนก็อาจไม่ตรงกับโรงเรียนทั่วๆไป นอกจากนั้นการให้การศึกษาของโรงเรียนยังครอบคลุมไปถึงพัฒนาการด้านอื่นๆด้วย
  2. โรงเรียนมีความเชื่อว่าการให้เด็กเล็กโดยเฉพาะในชั้นป.3 เข้าสอบนั้นเป็นการสร้างแรงกดดันแก่เด็กเล็กเกินไป Read the rest of this entry »

O-NET หรือ NT คืออะไร

Posted on Updated on

หลังการประชุมเรื่่องการสอบ NT ที่โรงเรียนปัญโญทัยเมื่อวันที่ 28มกราคม 2552 ที่ผ่านมา  ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลชุดนี้มา เพื่อจะทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า NT  และ O-NET คืออะไรกัน ลองอ่านดูครับ

ได้ข้อมูลจากเว็บไซด์     http://krulilly.truelife.com/view.jsp?id=20080921122249305582

 

O-NET หรือ  NT  คืออะไร

  • NT และ O-NET  เป็นการทดสอบที่มีจุดหมายเดียวกัน คือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน  เพื่อนำข้อมูลมาทำแผนพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้  รู้จักคิดวิเคราะห์  เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น  เมื่อเรียนครบ 3 ปี โดยจะทดสอบที่ชั้นสูงสุดของช่วงชั้นนั้นๆ 
  • การสอบ O-NET และ  NT ใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  แต่ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบ O-NET และ  NT  เป็นคนละหน่วยงานกัน  และ การสอบทั้งสองแบบ นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ   
  • NT หรือ  National Test  จัดสอบโดย สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  • ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น (12 ปี) คือ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
  • ในปีการศึกษา 2551 สพฐ. จะจัดสอบให้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 หรือ ป.3  ส่วน สทศ. จะจัดสอบให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
  • ม.6 จะใช้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย 20 แห่ง  สอบวิชา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ  และการเงินอาชีพฯ รวม 8 กลุ่มสาระฯ
  • ม.3  ใช้โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นสนามสอบ สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
  • ป.6 สอบในโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  Read the rest of this entry »