กิจกรรมนักเรียน

งานจัดดอกไม้ “ดอกไม้ร้องเพลง” ผลงานของ ม้อนต์ (ญาณิศา เปเรร่า) นักเรียนม.6ปัญโญทัย

Posted on Updated on

งานจัดดอกไม้ในหัวข้อ “ดอกไม้ร้องเพลง” ผลงานของ ม้อนต์ (ญาณิศา เปเรร่า)  นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปัญโญทัย  ตั้งโชว์ประกอบไปกับการแสดง การร้องประสานเสียง ของ ภูเขา (คุณัช เฉลิมพรพงศ์) ที่จัดแสดงไปเมื่อ วันที่ 10 และ 11 มค. เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนปัญโญทัย

ม้อนต์ เป็นพี่ ม.6 รุ่น 3 กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปัญโญทัย   ดังเช่นทุกปีก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน เเละก้าวออกไปเผชิญโลกภายนอก  พวกเขามีหน้าที่ๆจะต้องจัดทำโครงงาน (วิทยานิพนธ์) ที่คิดกันไว้เองตั้งแต่ต้นปีโดยผ่านความเห็นชอบของครูประจำชั้นแล้ว

การแสดงชุดดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงงาน และหลังจากนี้ แล้วนักเรียนเจ้าของโครงงานก็ต้องเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงเวลาของการนำเสนอกระบวนการทำงานให้กับคณะครู รวมทั้งเพื่อนๆ น้องๆและผู้ปกครองได้ฟังเป็นลำดับถัดไป

Read the rest of this entry »

ผลงานประติมากรรม “The State of Suffering” ของนิว (โสภณัฐ สมรัตนกุล) นักเรียนชั้นม.6ปัญโญทัย

Posted on Updated on

ผลงานประติมากรรม “The State of Suffering”  จัดทำขึ้นตามโครงงานของนิว (โสภณัฐ สมรัตนกุล)  นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปัญโญทัย  ตั้งโชว์ไว้ให้ชมตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-12 มกราคม 2555 ที่บริเวณ ลานสนามเล็ก ภายในโรงเรียนปัญโญทัย

นิว เป็นพี่ ม.6 รุ่น 3 กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากรั้วปัญโญทัย เพื่อออกไปเผชิญโลกภายนอก และดังเช่นทุกปีพวกเขาต้องจัดทำโครงงาน (วิทยานิพนธ์) ที่คิดกันไว้ตั้งแต่ต้นปีโดยผ่านการเห็นชอบของครูประจำชั้น  การแสดงชุดดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงงาน และหลังจากนี้  นักเรียนเจ้าของโครงงานก็ต้องเตรียมตัวนำเสนอกระบวนการทำงานให้กับคณะครู รวมทั้งเพื่อนๆ น้องๆและผู้ปกครองได้ฟังเป็นลำดับถัดไป

Read the rest of this entry »

การแสดงขับร้องประสานเสียง (Choir) “ของขวัญในสายลม” ผลงานกำกับของภูเขา (คุณัช เฉลิมพรพงศ์) นักเรียนม.6 ปัญโญทัย

Posted on Updated on

การแสดงขับร้องประสานเสียง (Choir) “ของขวัญในสายลม” กำกับโดย ภูเขา (คุณัช เฉลิมพรพงศ์)  จัดแสดงไปเมื่อ วันที่ 10 และ 11 มค. เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนปัญโญทัย

ภูเขา เป็นพี่ ม.6 รุ่น 3 กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากรั้วปัญโญทัยก่อนออกไปเผชิญโลกภายนอก และดังเช่นทุกปีพวกเขาต้องจัดทำโครงงาน (วิทยานิพนธ์) ที่คิดกันไว้ตั้งแต่ต้นปีโดยผ่านการเห็นชอบของครูประจำชั้น  การแสดงชุดดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงงาน และหลังจากนี้  นักเรียนเจ้าของโครงงานก็ต้องเตรียมตัวนำเสนอกระบวนการทำงานให้กับคณะครู รวมทั้งเพื่อนๆ น้องๆและผู้ปกครองได้ฟังเป็นลำดับถัดไป

Read the rest of this entry »

เชิญชมการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นม.6 ” ละครใบ้สุดหรรษาเรื่อง บุบบิบ บู้บี้”

Posted on Updated on

 

เชิญชมการแสดง ละครใบ้สุดหรรษา เรื่อง

” บุบบิบ บู้บี้ ”

ในวันศุกร์ ที่13 มกราคม 2555 เวลา 15.45 น.

ณ. ห้องประชุมโรงเรียน ปัญโญทัย

กำกับการแสดงโดย วงศ์พลอย

นักเรียน ชั้นม.6 โรงเรียนปัญโญทัย

การแสดงดังกล่าวเป็นการนำเสนอโครงงานตามความสนใจรายบุคคลของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปัญโญทัย

เชิญชมการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นม.6 ” การขับร้องประสานเสียง ของขวัญในสายลม”

Posted on Updated on

 

เชิญชมการแสดง การขับร้องประสานเสียง (Choir)

” ของขวัญในสายลม”

ในวันอังคาร ที่10 และวันพุธ ที่11 มกราคม 2555 เวลา 15.30

ณ. ห้องประชุมโรงเรียน ปัญโญทัย

กำกับการแสดงโดย คุณัชญ์ (ภูเขา)  เฉลิมพรพงศ์

นักเรียน ชั้นม.6 โรงเรียนปัญโญทัย

การแสดงดังกล่าวเป็นการนำเสนอโครงงานตามความสนใจรายบุคคลของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปัญโญทัย

ปัญโญทัย..สอนอะไรลูกเรา

Posted on Updated on

ปัญโญทัยสอนอะไรลูกเรา

บทความชิ้นนี้ผมเขียนขึ้นจากความรู้สึก ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงงานก่อนจบการศึกษาของนักเรียนม.6 รุ่น2 โรงเรียนปัญโญทัย   กิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา  รวมทั้งจากที่ได้พูดคุยกับหมอพร ในหลายๆโอกาสในช่วงเดียวกัน    จนรู้สึกได้ในมุมมองของผมว่า  ปัญโญทัยสอนอะไรลูกเรา

ที่จริงเรารับรู้กันอยู่แล้วว่าปัญโญทัย เป็นโรงเรียนทางเลือก ที่จัดการศึกษาตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ ซึ่งมีปรัชญาแนวคิด และกระบวนการจัดการศึกษา ตามที่เราทราบๆกันอยู่โดยทั่วไป  แต่ที่ผมรู้สึกได้อย่างมากในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ปัญโญทัยสอนอะไรลูกเรา คือ

  • ปัญโญทัยสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะหาหลักคิดในการตัดสินใจเลือกเส้นทางของตนเอง ว่าทางไหนที่ตนเองต้องการ บางคนเลือกที่จะทำโครงงานที่คิดว่านี่คือเส้นทางชีวิตในอนาคต  บางคนเลือกเพราะคิดว่านี่คือโอกาสเดียวที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองจะไม่มีวันได้ Read the rest of this entry »

เด็กจบ ม.6 จากปัญโญทัย แล้วไปไหนต่อ หมอพรตอบคำถามผู้ปกครอง ตอนที่ 7 -Parent Education ที่ปัญโญทัย

Posted on Updated on

ตอนนี้เป็น ตอนที่ 7 สำหรับการตอบคำถามของผู้ปกครอง โดยหมอพร เนื่องในกิจกรรม Parent Education จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 กิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ตั้งคำถามและขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลลูก ทั้งของโรงเรียนและของครอบครัว ผมได้นำมาลงเป็นประเด็นๆไปที่ละตอน

คำถาม: เด็กจบ ม.6 แล้วไปไหนต่อ เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

คำตอบ: เด็กม.6 ปัญโญทัยรุ่นแรก ที่เรียนจบไปเมื่อต้นปีที่แล้ว  แต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น

รายที่1 ไปฝึกงาน กับ หนังสือพิมพ์เครือ เนชั่น แล้วเปลี่ยนมาฝึกงานกับกองถ่ายภาพยนตร์ จนพบว่าการทำงานภาพยนตร์ทำให้ได้มีโอกาสศึกษาความคิดของมนุษย์ผ่านตัวละคร ในภาพยนตร์ ซึ่งตรงกับความต้องการของนักเรียนคนนี้  จนในที่สุดจึงตัดสินใจที่จะเรียนต่อด้านภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัยใน สหรัฐอเมริกา  ขณะนี้กำลังจัดเตรียม ข้อมูลและจัดสร้างหนังสั้น พร้อมทั้งเข้าสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งก็ได้คะแนนสอบที่ผ่านเกณฑ์ ในครั้งเดียว เพื่อจัดส่งไปและรอผลคำตอบกลับมา Read the rest of this entry »