เรียนวิชาประวัติศาสตร์เพื่ออะไร


เรียนวิชาประวัติศาสตร์เพื่ออะไร

เป็นเพราะวารสาร ศิลปวัฒนธรรม ของคุณ สุจิตต์ วงษ์เทศ นี่เองที่ได้ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ตั้งแต่เล่มแรกที่ได้นั่งอ่านฟรีอยู่ในหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร สมัยเป็นนักศึกษา และเฝ้ารออ่านเล่มใหม่ทุกๆเดือน นับแต่นั้นมา จึงรู้ว่าวิชาประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาแต่เด็ก มันก็แค่ เรื่องราวที่เค้าอยากให้เราเชื่อ มันมีแต่เรื่องความยิ่งใหญ่ของชาติและการสู้รบ แต่ที่จริงแล้ว มันยังมีอีกหลายมุมมอง หลายเรื่องก็ยังไม่อาจสรุปแบบที่เราเรียนๆกัน ทำให้ได้รู้ว่าขอบเขตประเทศและดินแดน ล้วนเป็นเรื่องสมมติในภายหลัง และไหนจะยังมีประวัติศาสตร์ในเชิง เศรษฐกิจการค้า เชิงวัฒนธรรมของคนเดินดินชาวบ้านทั่วไปที่เราควรต้องเรียนรู้ และสุดท้ายทำให้ได้คิดว่า

เราควรเรียนประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจตัวเราและเพื่อนๆรอบตัวเรา เพื่อจะได้ไม่ทำผิดซ้ำเดิม และจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีสติและสงบสุข ไม่ใช่เพื่อให้เราดูยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น

1 ความเห็น

  1. ขอเพิ่มเติมนะคะ..การเรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เพื่อเข้าใจเราและคนรอบข้างเท่านั้นค่ะ แต่ต้องเข้าใจโดยไม่พยายามไป “ตัดสิน” และที่สำคัญอย่างยิ่งคือไม่ควรตัดสินโดยปราศจากการค้นคว้า หาหลักฐานที่เชื่อถือได้ คิด วิเคราะห์ ..ประวัติศาสตร์จึงควรวางหัวใจที่ “กระบวนการ” ไม่ใช่การท่องจำ หรือเพื่อรู้ไว้แล้วจะได้ไม่ทำผิดซ้ำเรื่องเดิม ๆ เพราะต่างกรรมต่างวาระ ต่างบริบท ไม่อาจมีใครกำหนดได้ตายตัวจริง ๆ ว่ารู้แล้วจะไม่ทำผิดซ้ำเดิมอีก..อย่างที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า “ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า เราไม่เคยเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เลย”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s