เรียนวิชาประวัติศาสตร์เพื่ออะไร

Posted on Updated on


เรียนวิชาประวัติศาสตร์เพื่ออะไร

เป็นเพราะวารสาร ศิลปวัฒนธรรม ของคุณ สุจิตต์ วงษ์เทศ นี่เองที่ได้ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ตั้งแต่เล่มแรกที่ได้นั่งอ่านฟรีอยู่ในหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร สมัยเป็นนักศึกษา และเฝ้ารออ่านเล่มใหม่ทุกๆเดือน นับแต่นั้นมา จึงรู้ว่าวิชาประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาแต่เด็ก มันก็แค่ เรื่องราวที่เค้าอยากให้เราเชื่อ มันมีแต่เรื่องความยิ่งใหญ่ของชาติและการสู้รบ แต่ที่จริงแล้ว มันยังมีอีกหลายมุมมอง หลายเรื่องก็ยังไม่อาจสรุปแบบที่เราเรียนๆกัน ทำให้ได้รู้ว่าขอบเขตประเทศและดินแดน ล้วนเป็นเรื่องสมมติในภายหลัง และไหนจะยังมีประวัติศาสตร์ในเชิง เศรษฐกิจการค้า เชิงวัฒนธรรมของคนเดินดินชาวบ้านทั่วไปที่เราควรต้องเรียนรู้ และสุดท้ายทำให้ได้คิดว่า

เราควรเรียนประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจตัวเราและเพื่อนๆรอบตัวเรา เพื่อจะได้ไม่ทำผิดซ้ำเดิม และจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีสติและสงบสุข ไม่ใช่เพื่อให้เราดูยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s