วอลดอร์ฟศิลปะแห่งการศึกษา : สะพานจากฟากฟ้าสู่แดนดิน


การอบรมครูสำหรับภูมิภาคเอเชีย (ATT 2013)

วอลดอร์ฟศิลปะแห่งการศึกษา :

สะพานจากฟากฟ้าสู่แดนดิน

 

จันทร์ที่ 29 เมษายน – ศุกร์ที่ พฤษภาคม 2556

ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ 25 สุขุมวิท 55, กรุงเทพ

 

เครือข่ายการศึกษาวอลดอร์ฟ ประเทศไทย จะจัดการอบรมครูสำหรับภูมิภาคเอเชีย (ATT 2013) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ครูที่ต้องการใช้แนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟได้มีแนวทางในการเตรียมบทเรียนสำหรับปีการศึกษาถัดไป  อีกทั้งเพื่อแนะนำให้ผู้ปกครองตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้สัมผัสและรู้จักการศึกษาวอลดอร์ฟทั้งในแง่หลักการและการปฏิบัติ  การอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะครูผู้มีประสบการณ์จากเนเธอร์แลนด์ โรงเรียนปัญโญทัย โรงเรียนไตรพัฒน์  กลุ่มการศึกษาฟ้ากว้าง โรงเรียนดุลยพัฒน์ตลอดจนนักการศึกษาและผู้ทำงานอิสระตามแนวทางมนุษยปรัชญา

 

หัวข้อหลักในการอบรม :  วอลดอร์ฟศิลปะแห่งการศึกษา : สะพานจากฟากฟ้าสู่แดนดิน

การช่วยเด็กให้ได้เป็นผู้ซึ่งเขาได้ตัดสินใจจะเป็นคือความท้าทายใหญ่หลวงสำหรับการศึกษา  เป็นคำถามหลักของครู เป็นคำถามอันเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการศึกษาในแต่ละวัน กระบวนการให้การศึกษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัยหรือแม้กระทั่งแต่ละปีของช่วงอนุบาล ประถม และมัธยม  อีกทั้งเด็กแต่ละคนก็เป็นคำถามเฉพาะที่ครูต้องหาคำตอบ  ครูพึงเป็นผู้สร้างสรรค์ผู้เชื่อมโยงพัฒนาการโดยทั่วไปของเด็กเข้ากับพัฒนาของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความเป็นปัจเจกเฉพาะตัวเฉพาะตน

 

คณะวิทยากร

Paul van Meurs: การบรรยายหลัก, ชั้นประถม 5-7, การวาดภาพบนกระดานดำ

Adri v/d Palen:  ชั้นประถม 1-2, การวาดเส้น

Annechien Wijnbergh: การบรรยายหลัก, ชั้นประถม 3-4, บทกวีและการออกแบบเชิงศิลป์สำหรับรายงานประจำปี

Gea Weeren: การศึกษาพิเศษ, เกมเคลื่อนไหว, การให้คำปรึกษา

อภินทร์พร กิตติพีรพัฒน์  & ชลชิณี: อนุบาลวอลดอร์ฟ

ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก& อามานัติ : เปียโนและขับร้อง

Kenya Mitarai : จิตตลีลา (Eurythmy)

นันทนา เกษมโกสินทร์ & ชมพร : การระบายสีน้ำ

Venus van Asperen: การละครและงานปั้น

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนสำหรับการอบรมท่านละ 4,000 บาท รวมอาหารกลางวัน อาหารว่างสองมื้อและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด

โปรดโอนค่าอบรมทั้งหมดเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามคำแหง

ชื่อบัญชี : นางสาว รวิมาศ ปรมศิริ   เลขที่ : 316-211691-7

หมายเหตุ ค่าโอนเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

ที่พักของศูนย์: ติดต่อคุณวิภารัตน์ ทองวงศา โทรศัพท์ 02-7129010 ต่อ 2110 หรือ 2117   โทรสาร 02-390-2292 อีเมล: pdcrsvn@gmail.com

 

การสมัคร:

โปรดส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมาทางไปรษณีย์หรืออีเมลพร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงิน

ภายใน 10 เมษายน 2556 มาที่ รวิมาศ ปรมศิริ    (ผู้แทนเครือข่ายการศึกษาวอลดอร์ฟ ประเทศไทย )

2 ราชดำเนิน ซอย 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  อีเมล : aerawimas@gmail.com

โทรศัพท์มือถือ: 081-499-6430

หมายเหตุ  จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 150 ท่าน

 

ความเป็นมาของเอทีที 

ในปีพ.ศ. 2541 Emie van Minos อดีตครูวอลดอร์ฟในเนเธอร์แลนด์ ได้เข้าร่วมประชุมครูวอลดอร์ฟภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคที่ประเทศไทย  Emie มีความคิดที่จะช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมครูผู้ซึ่งจะเตรียมตัวเป็นครูวอลดอร์ฟหรือครูที่สอนในโรงเรียนวอลดอร์ฟอยู่แล้ว  ในที่สุด Emie และ Gerda de Jonge ได้ทำงานร่วมกันจนเริ่มมีการอบรมเอทีทีขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนค่าเครื่องบินวิทยากรต่างประเทศจาก International Hulp Fund- IHF ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงพ.ศ. 2554

เอทีทีครั้งแรก ปีพ.ศ. 2554 และครั้งที่สอง ปีพ.ศ. 2555 จัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนปัญโญทัยและมหาวิทยาลัยดังกล่าว  ต่อมาโรงเรียนไตรทักษะได้รับเป็นเจ้าภาพในปีพ.ศ. 2547 – 2549  ต่อมาในระหว่างปีพ.ศ. 2550 – 2552 วิทยาลัยราชสุดาได้รับเป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นต้นมาเอทีทีจัดขึ้นจากการร่วมมือของเครือข่ายการศึกษาวอลดอร์ฟประเทศไทย โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ หลายแห่งได้แก่ ในปีพ.ศ. 2553 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 จัดร่วมกับโรงเรียนรุ่งอรุณ และปีพ.ศ. 2555 จัดร่วมกับวิทยาลัยราชสุด และในปีนี้ทางเครือข่ายการศึกษาวอลดอร์ฟจะจัดเอทีทีครั้งที่ 12 ขึ้นที่อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ

ในระหว่างการจัดอบรมเอทีทีสำหรับครูและผู้สนใจทั่วไป ยังมีโครงการฝึกครูไทยที่มีประสบการณ์การสอนตามแนวทางวอลดอร์ฟให้กลายเป็นผู้ฝึกครูรุ่นต่อ ๆ ไปอีกด้วย ครูเหล่านี้ได้เริ่มฝึกสอนภายใต้คำแนะนำของครูชาวเนเธอร์แลนด์

นับแต่พ.ศ. 2555 เครือข่ายการศึกษาวอลดอร์ฟแห่งประเทศไทยได้พยายามที่จะรับภาระค่าเครื่องบินวิทยากรต่างประเทศด้วยตนเอง หรือหาทุนสนับสนุนจากภายในประเทศ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s