คำถามที่น่าสนใจและมักถูกถามจากผู้ปกครอง เรื่องวอลดอร์ฟ ตอนที่3 (คำถามที่5-8)


เนื้อหาที่นำเสนอนี้ เป็นการรวบรวมคำถามที่มักถูกผู้ปกครองตั้งคำถามกันอยู่เสมอๆ เกี่ยวกับการศึกษาแบบวอลดอร์ฟในต่างประเทศ ซึ่งก็คล้ายๆกับที่เรามักถามๆกัน ผมมีบทแปลทั้งหมด15ข้อ โดยจะทยอยนำลงเป็นตอนๆ

คำถามในต้นฉบับภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 24 ข้อ สามารถอ่านจากต้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งหมดได้ที่Linkนี้ครับ http://www.waldorfanswers.org/WaldorfFAQ.htm

คำถามที่ 5-8

5. มีโรงเรียนวอลดอร์ฟมากแค่ไหน

ตลอดเวลา 80 ปี ที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการก่อตั้งโรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้น การศึกษาของวอลดอร์ฟ ได้แพร่หลายไปทั่วโลกปัจจุบันมีโรงเรียนอนุบาลตามแนวนี้ 1600 โรง โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 900 โรง ศูนย์บำบัดกว่า300 แห่ง และสถาบันฝึกหัดครูกว่า 50 แห่ง ใน 60 ประเทศทั่วโลก รองรับนักเรียนกว่า 120000 คน

6. อะไรคือ ปรัชญา เบื้องหลังการศึกษาวอลดอร์ฟ

วอลดอร์ฟใช้หลักมนุษยปรัชญาเป็นแนวคิดหลัก โดย สไตเนอร์ออกแบบให้หลักสูตรรองรับกับพัฒนาการของเด็ก เขาคิดว่าโรงเรียนควรตอบสนองเด็กมากกว่ารัฐบาลหรือเศรษฐกิจ ดังนั้นเขาจึงพัฒนาโรงเรียนซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างอิสระ

7. ใครคือ รูดอล์ฟ สไตเนอร์

รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (1861 -1925) นักปราชญ์ผู้ก่อตั้งการศึกษา วอลดอร์ฟ เกิดเมื่อปี ค.ศ.1861 ในฮังการี การศึกษา

ของเขาในช่วงต้นคือวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลงานเขียนในระยะแรกเกี่ยวกับปรัชญาของคานต์ (Kant ) ต่อมาเขา

ได้ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ปรัชญา และวรรณคดีและศึกษางานของเกอเธต์อย่างลึกซึ้งจนสามารถเป็นบรรณาธิการ

งานเขียนทางวิทยาศาสตร์ของเกอเธต์และซิลเลอร์ นักปรัชญาชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียง รูดอล์ฟ สไตเนอร์พัฒนาปรัชญาของ

เขาต่อมาอีกด้วยการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องทฤษฎีว่าด้วยความรู้ อันเป็นผลงานชิ้นสำคัญในชีวิตโดยได้รับการ

ตีพิมพ์ในชื่อ The Philosphy of Freedom ” ปรัชญาแห่งความเป็นอิสระและหลุดพ้น ” งานของเขาตั้งแต่นั้นจนถึงวาระ

สุดท้ายของชีวิตคือการศึกษาเรื่องธรรมชาติของมนุษย์และการแสวงหาความจริงของมนุษย์ปรัชญา (Anthroposophy)

ซึ่งเขาพัฒนาขึ้นถือเป็นศาสตร์แห่งจิตวิญญาน( Spiritual Science)ที่ก้าวพ้นความจำกัดของการแสวงหาความจริงเฉพาะ

จากการรับรู้ที่เป็นรูปธรรมตามปรัชญาของคานต์ไปสู่การแสวงหาความจริงจากการรับรู้ของทั้งกายและจิตทั้งที่เป็นรูปธรรม

และนามธรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มิได้แยกจากอารมณ์ความรู้สึกแต่อยู่คู่กันอย่างกลมกลืนจะนำมนุษย์ไปสู่ความเป็น

หนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนั่นคืออิสระและการหลุดพ้น มนุษย์ปรัชญานี้เป็นพื้นฐานการศึกษาของวอลดอร์ฟ

8. โรงเรียนวอลดอร์ฟ มีวิธี สอนการอ่านอย่างไร และทำไมนักเรียนวอลดอร์ฟ จึงต้องรอจนเกรด2 ถึงจะเริ่มเรียนการอ่านหนังสือ

การศึกษาวอลดอร์ฟ เกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับเสียงที่เปล่งออกมา โดยปรกติจะเริ่มด้วยการที่ครูเล่าเทพนิยายให้เด็กเล็กจนถึงเกรด 1 ฟัง การเล่าเทพนิยายด้วยปากเปล่าถูกใช้ตลอดการศึกษาของวอลดอร์ฟ ความรอบรู้และเข้าใจในการสือสารด้วยการเปล่งเสียงด้วยปากเปล่าจะถูกพบได้ตลอดการเรียน

ในระหว่างเกรดแรกของการเรียน จะยังไม่มีการสอนการอ่าน แต่จะเริ่มด้วยการสอนเขียน โดย เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่า ตัวอักษรแต่ละตัวมีที่มาอย่างไร ค้นพบว่าสิ่งที่คนโบราณพัฒนาตัวอักษรแต่ละตัวมาจากรูปภาพนั้นเป็นอย่างไร การเขียนถูกพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปจากงานศิลปะของเด็ก และความสามารถในการอ่านของเด็กก็ถูกพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ

ตัวอย่างคำถามทั้งหมด

การศึกษาแบบ วอลดอร์ฟคืออะไร
อะไรคือ จุดเด่นของการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ
หลักสูตรการสอน มีลักษณะอย่างไร
การศึกษาแบบ วอลดอร์ฟเริ่มต้นขึ้นอย่างไร
มีโรงเรียนวอลดอร์ฟมากแค่ไหน
อะไรคือ ปรัชญา เบื้องหลังการศึกษาวอลดอร์ฟ
ใครคือ รูดอล์ฟ สไตเนอร์
โรงเรียนวอลดอร์ฟ มีวิธีสอนการอ่านอย่างไร และทำไมนักเรียนวอลดอร์ฟ จึงต้องรอจนเกรด2 ถึงจะเริ่มเรียนการอ่านหนังสือ
ทำไมถึงเน้นงานประเพณีในเทศกาลต่างๆอย่างมาก
ทำไมโรงเรียนวอลดอร์ฟจึงไม่เห็นด้วยกับการดูทีวี
ทำไมเด็กนักเรียนวอลดอร์ฟถึงมีครูประจำชั้นคนเดิมตลอด 8 ปี
จะมีปัญหาหรือไม่เมื่อเด็กจากโรงเรียนวอลดอร์ฟ เปลี่ยนไปเรียนโรงเรียนแบบปรกติทั่วไป
อะไรคือ มนุษยปรัชญา
ยูริธมี่คืออะไร
วอลดอร์ฟมีการพัฒนาครูอย่างไร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s