GAT และPAT ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี2553


ยังคงต่อเนื่องเรื่องการสอบสารพัดสอบ  ผมได้ไปค้นเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบล่าสุด แต่เป็นคนละอันกับการสอบ A-NET ที่กำลังมีข่าวยุ่งๆอยู่ตอนนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ และจะถูกใช้เป็นปีสุดท้าย

โดยการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปี 2553 ขอย้ำว่า 2553 หมายถึงอีกปีกว่าๆ  ได้มีการแปลงรูปจาก A-NET ในอดีต มาเป็นแบบใหม่ในชื่อว่า GATและ PAT

เด็กๆ ม.5 ที่ต้องการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปีหน้า(2553)   ต้องสมัครสอบ  GAT/PAT  กันไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว(2551)   เพื่อที่จะมีโอกาสเข้าสอบ ในปีนี้ (2552)  โดยสมัครครั้งเดียว และกำหนดไปเลยว่าจะสอบกี่ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง      แต่ตอนหลังเปี่ยนแปลงให้สามารถสมัครเพื่อสอบ ครั้งที่ 2 และ 3 ได้อีก สำหรับคนที่ไม่ได้สมัครครั้งแรกไว้

ผมอ่านแล้วก็มึนมากครับ ทำไมถึงได้สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้ซับซ้อนขนาดนี้  แต่ยังไม่หมดครับ ยังมีรายละเอียดการให้ค่าน้ำหนัก แตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละคณะ โดยเอาคะแนน GPAX.   GPA.  O-NET  มาใช้คิดค่าน้ำหนักด้วย

หมายเหตุ : ถ้าเป็นไปตามนี้ ก็หมายความว่าเด็กๆชั้นม.5 ในโรงเรียนทั่วไป ก็ได้สมัครสอบกันไปแล้ว เพื่อที่จะเข้าสอบครั้งแรกกันในช่วงเดือน มีนาคม 2552 ที่จะถึงนี้  ขณะเดียวกัน กลุ่มคณะแพทยศาสตร์หลายมหาวิทยาลัย ก็บอกว่าไม่สนใจคะแนนการสอบ GAT/PAT แต่จะจัดสอบเอง 

ผมไปหาข้อมูลมาจากเว็บไซด์ หนังสือพิมพ์แห่งหนึ่ง    ลองอ่านรายละเอียดดูครับ

GAT  และ PAT ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2553

เนื่องจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงการจัดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test หรือ PAT) เพื่อใช้เป็นคะแนนในการนำไปสอบระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์กลางว่า ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติว่าการสอบแอดมิชชั่นส์ปี 2553 นั้นจะใช้สัดส่วนคะแนนดังนี้

 • 1. องค์ประกอบในการยื่นคะแนนเข้ามาหาวิทยาลัย ปี 2553
  ทปอ. จะใช้องค์ประกอบต่อไปนี้ในการยื่น คะแนนเข้ามหาวิทยาลัย
  1) GPAX 6 ภาคเรียน 20 %
  2) O-NET (8 กลุ่มสาระ) 30 %
  3) GAT 10-50 %
  4) PAT 0-40 %
  รวม 100 %
  **หมายเหตุ
  1. GPAX คือ ผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียน รู้
  2. GAT คือ General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป
  3. PAT คือ Professional Aptitude Test ความถนัดเฉพาะ วิชาชีพ
 • 2. รายละเอียดเกี่ยว กับ GAT
  1. เนื้อหา
  – การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา(ทาง คณิตศาสตร์) 50%
  – การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%2. ลักษณะข้อสอบ GAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย
  – คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
  – ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair
  – เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
  – มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ3. สอบปีละหลายครั้ง
  – คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้)
 • 3. รายละเอียดเกี่ยว กับ PAT
  1. PAT มี 6 ชุด คือ
  PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
  เนื้อหา เช่น Algebra, Probability and Statistics, Conversion,Geometry, Trigonometry,Calculus ฯลฯ
  ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Calculation skills, Quantitative Reasoning, Math Reading SkillsPAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
  เนื้อหา ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, Earth Sciences, environment, ICT ฯลฯ
  ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Sciences Reading Ability,Science Problem Solving Ability ฯลฯPAT 3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรม ศาสตร์
  เนื้อหา เช่น Engineering Mathematics, Engineering Sciences, Life Sciences, IT ฯลฯ
  ลักษณะข้อสอบ Engineering Aptitude i.e. Multidimensional Perceptual Ability, Calculation Skills, Engineering Reading Ability, Engineering Problem Solving AbilityPAT 4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  เนื้อหา เช่น Architectural Math and Science ฯลฯ
  ลักษณะข้อสอบ Space Relations, Multidimensional Perceptual Ability, Architectural Problem Solving Ability ฯลฯPAT 5 วัดศักยภาพทาง ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
  เนื้อหา ความรู้ในเนื้อหาภาษา ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  ลักษณะข้อสอบ ครุ ศึกษา (Pedagogy), ทักษะการอ่าน (Reading Skills),ความรู้ทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษาของประเทศไทย การแก้ปัญหาที่เกิดจากนัก เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ

  PAT 6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
  เนื้อหา เช่น ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ความรู้ทั่วไปทาง ศิลป์ ฯลฯ
  ลักษณะข้อสอบ ความคิดสร้าง สรรค์ ฯลฯ

  2. ลักษณะข้อสอบ PAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย
  – คะแนนเต็มชุดละ 200 คะแนน เวลาสอบชุดละ 2 ชั่วโมง
  – เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
  – มีการออกข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อ สอบ

  3. การจัดสอบ จะจัดสอบเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง
  – คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่ สุด

ขณะนี้ ทปอ.ได้มอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้จัดสอบ GAT และ PAT ซึ่งในส่วนของ GAT มีการทดลองรูปแบบการสอบแล้ว โดยจะใช้การสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 300 คะแนน โดยนักเรียนสามารถสอบได้ 2-3 ครั้ง และเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดไปใช้ โดยคะแนนจะเก็บไว้ได้ 2 ปี แต่เด็กต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบเอง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสอบได้ประมาณเดือนตุลาคม 2551 หรืออาจต้นปี 2552 เพื่อให้ใช้ทันแอดมิชชั่นปี 2553
“สทศ.ต้องเตรียมเรื่องการออกข้อสอบ โดยได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยออกข้อสอบให้ นอกจากนี้ สทศ. ยังจะจัดสอบ B-NET ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ 5 ภาคเรียนของ ม.ปลาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการรับตรง ซึ่งการที่ สทศ. ต้องจัดสอบ B-NET เพราะไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกสอบหลายที่” ผอ.สทศ. กล่าว.

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครสอบ GAT และ PAT ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา … ส่วนกรณีที่มีนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ปีนี้ อาจจะยังไม่ได้สมัครสอบ

GAT และ PAT ไว้ เนื่องจากมั่นใจว่า ตนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ หรือ มีนักเรียน ม.5 บางคนที่ไม่ได้สมัคร

ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น

ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือกับ รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัย

นเรศวร ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ

มีความคิดเห็นตรงกันว่า ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบ โดย สทศ. จะให้

นักเรียนชั้น ม.6 และ ม.5 ที่ไม่ได้สมัครสอบ GAT และ PAT สามารถสมัครสอบได้ ระหว่าง

วันที่ 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2552 เพื่อสอบในเดือนกรกฎาคม และ/หรือ ตุลาคม 2552

สำหรับกรณีที่มีนักเรียน ม.4 จำนวนมาก แจ้งว่า ได้สมัครสอบ GAT และ PAT เพื่อสอบในเดือน

กรกฎาคม และ ตุลาคม 2552 เนื่องจากเข้าใจว่าช่วงเดือนกรกฎาคม และ ตุลาคม 2552 ที่ สทศ.จัดสอบ GAT

และ PAT นั้นกำลังเรียนอยู่ ม.5 จึงเกรงว่า ถ้าไม่สมัครไว้ก่อน จะไม่ได้สอบ นั้น

ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ได้หารือเรื่องดังกล่าวนี้กับ รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)

มีความเห็นตรงกันว่า การสมัครครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก และต้องสมัครล่วงหน้า จึงจะเปิด

โอกาสให้เด็กที่สมัครไปแล้วได้เข้าสอบ นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ทราบว่า นักเรียนชั้น ม.4 ยังมี

เวลาสมัครอีกรอบในวันที่ 20 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2552 เพื่อสมัครสอบในครั้งที่ 2

เดือนกรกฎาคม และ/หรือ เดือนตุลาคม 2552 และขอย้ำว่า นักเรียนไม่จำเป็นจะต้องสมัคร

สอบทุกครั้ง และไม่ต้องสมัครสอบทุก PAT ควรเลือกเฉพาะ PAT ที่เกี่ยวข้องกับคณะและ

สาขาวิชาที่ต้องการ 

ขอย้ำอีกครั้งว่า นักเรียน ไม่จำเป็นต้องสมัครสอบทุกครั้งและไม่จำเป็นต้องสมัครสอบทุก PAT ควรเลือก

สอบเฉพาะ PAT ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการ

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ GAT และ PAT เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ สทศ.ที่www.niets.or.th

หากมีข้อสงสัย โทรศัพท์สอบถามได้ที่ Call Center 02-975-5599

 

อ่านจบแล้วเป็นไงกันบ้างครับ

เชิญร่วมงาน 90ปีการศึกษาวอลดอร์ฟ 4-5กันยายน 2552 ที่ครุศาสตร์ จุฬาฯ

Advertisements

6 comments

 1. ตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยบูรพา อยากทราบว่าดิฉันสามารถสมัครสอบ gat pat ที่จะมีสอบในเดือนมีนาคมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นม.5สอบ ได้รึเปล่าค่ะ แล้วอยากทราบว่าเมื่อสอบเสร็จดิฉันสามารถเข้าศึกษาต่อในภาคต้นของปีการศึกษา 2553 ได้เลยรึเปล่า ขอบคุณค่ะ

 2. อยากทราบว่าปี2552ดิฉันยุม.4แล้วเรียนสายศิลป์-คำนวณ
  ถ้าจะสมัครสอบล่วงหน้าได้ไหมค่ะแล้วสมัครล่วงหน้าที่ไหนค่ะ
  ขอบคุณคะที่ตอบค่ะ เผื่อว่าตอนม.5จะสมัครไม่ทันค่ะ

 3. สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM 101.5 MHz. จัดกิจกรรม สรุปเข้มโค้งสุดท้าย ครั้งที่ 6 “ไม่ใช่แค่นก ที่บินได้”
  เตรียมความพร้อมสอบ O-NET และ GAT & PAT รอบเดือนมีนาคม 53…อย่างรู้ลึก รู้จริง !!
  – บรรยายเนื้อหาเข้มข้น วิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบ 6 วัน 11 วิชา โดย คณาจารย์จุฬาฯ
  – แจกคู่มือสรุปเข้มฯ ทุกวิชา ฟรี สรุปเนื้อหา เนื้อ ๆ เน้น ๆ ตรงหลักสูตร
  – เจาะเกราะ Admissions โดยวิทยากรจากสมาคมอธิการบดีฯ ผู้รับผิดชอบ Admissions เผยข้อมูลลึก แต่ไม่ลับ
  – แนะแนวเทคนิค เลือกคณะอย่างไร ไม่ให้…แห้ว โดยอาจารย์แนะแนวชื่อดังของประเทศ
  – แนะนำแทคติค พิชิตความสำเร็จ จาก… ศิลปินดาราสุดกรี๊ด
  – กิจกรรมจากแรงใจ สู่แรงบันดาลใจ กับพิธี… บายศรี ดินสอแช่งศักดิ์สิทธิ์
  – กิจกรรมสร้างขวัญก่อนสอบ พร้อมของที่ระลึกสุดประทับใจ ที่หาที่ไหนไม่ได้ !!!
  งานนี้ความรู้แน่น ความเข้าใจเพียบ แรงบันดาลใจเต็มเปี่ยม…โค้งสุดท้าย เปิดเพียงรอบเดียว…

  รวมพลคนฟิต ใครอยากสอบติด มาเจอกัน…
  เสาร์ – อาทิตย์ที่ 16 – 17, 23 – 24 และ 30 – 31 ม.ค 2553 ที่ ศูนย์การค้า JJ Mall จตุจักร ชั้น 6 และ 7
  รีบสมัครด่วน ! ทาง http://www.curadio.chula.ac.th เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมติวและรับเอกสารทุกวิชา ฟรี !!
  สอบถาม : 0 2218 3970 – 7 ต่อ 101 – 104
  ย้ำ!! กิจกรรมนี้ฟรี !! ตลอดงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s