โครงการจิตอาสา พลังปัญโญทัย


ได้รับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียนปัญโญทัย  โดยเป็นแนวคิดที่ได้ริเริ่มมาจากคุณพ่อท่านหนึ่ง  ถือว่าเป็นความตั้งใจที่ดีมากที่จะสร้างสรรค์พลังปัญโญทัยเพื่อเด็กๆทุกคน  ในเอกสารได้เขียนถึงเรื่องดีๆมากมายที่เกิดขึ้น  เชิญอ่านดูครับ

โครงการจิตอาสา พลังปัญโญทัย 

จิตอาสา คือ จิตที่กว้าง จิตที่บริสุทธิ์ จิตที่งดงาม

พลังปัญโญทัย คือ น้ำใจ น้ำแรง ของชุมชนปัญโญทัย ที่มีความมุ่งมั่นร่วมสร้างปัญโญทัย จนรวมเป็นพลังปัญโญทัย (ยิ่งใหญ่มาก )

โรงเรียนปัญโญทัย เป็นโรงเรียนที่มีชีวิต เป็นโรงเรียนที่สอนมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ เป็นโรงเรียนของลูกและโรงเรียนของพ่อแม่ ในความรู้สึกส่วนตัวของครอบครัวผม ผมได้เรียนรู้และเติบโตกับที่นี่จริงๆ

ความรู้สึกที่ดีๆ ความอบอุ่น น้ำใจเอื้อเฟื้อของชุมชนที่ผมสัมผัสได้ ที่ผมมองเห็น ชีวิตที่มีค่า ชีวิตที่มีความหมายและชีวิตที่จะดำเนินอีกต่อไปข้างหน้า ผมค้นหาคำตอบได้จากที่นี่ครับ ผมคงจะ

ได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ไม่หยุดนิ่ง หากปัญโญทัยยังอยู่ต่อไป ใจของผม ความรู้สึกมันบอกผมเอง ผมจึงมั่นใจ และยินดีที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และขอโอกาสดีๆ ให้ผม

ได้มีส่วนช่วยเหลือตอบแทนอะไรได้บ้าง แม้อาจเพียงน้อยนิด ครอบครัวของผมเป็นหนี้พระคุณของเหล่าคุณครูและผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่ทำให้มีปัญโญทัย และมีน้ำใจให้กับเด็กๆ ลูกหลานของเรา

หลายๆ ครั้ง ผมลืมตัวหลุดไปกับความเหนื่อยในการดูแลลูกๆ ผมคิดถึงหน้าคุณครู คิดถึงบรรยากาศที่ครูดูแลเด็กๆ ผมก็มีกำลังใจขึ้นมาทันที คุณครูดูแลเด็กๆ กี่คน………..แต่ละคนแตกต่างกัน

หากจะดูแลแบบผิวเผินก็คงไม่เท่าไหร่ แต่ที่นี่ครูดูแลเด็กๆ ด้วยหัวใจ และดูลึกเข้าไปถึงจิตใจข้างในที่แท้จริง ไม่มองผ่านเลยแม้แต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ จนผมอึ้งไป เพราะบางครั้งผมยังมองไม่เห็น

เลย คุณครูทั้งโรงเรียนดูเด็กทุกคน ไม่เพียงเฉพาะครูประจำชั้น ผมซึ้งใจกับคำพูดที่ได้ยินเสมอมาว่า ขอบคุณนะคะ(ครับ) ที่ช่วยดูแลลูกๆ เฝ้าถามเรื่องลูก ๆ ของเราอย่างเข้าใจ เขาเป็นลูกของ

ผม คุณครูต้องมาขอบคุณผมอีกที่ดูแลลูกตัวเอง

ลูกๆ ของผมชอบไปโรงเรียน ไม่อยากจะขาดโรงเรียน (แม้บางครั้งป่วย) เขารักโรงเรียนเพราะอะไร….

เพราะเขามีความสุข…นี่คือสิ่งที่เราอยากให้ลูกใช่ไหม…….เขารู้ว่าครูรักเขา ดีกับเขา ผมว่าผมมาถูกทาง ลูกๆผมโชคดีจริงๆ ที่ได้เรียนโรงเรียนปัญโญทัย ฉะนั้น ครูที่นี่ทุกคน คือครูที่เป็นครู

ที่แท้จริงในสายตาของผม

และนี่คือที่มาของการอยากจะแบ่งเบาภาระที่ไม่ใช่การสอนเด็ก ๆ ซึ่งผู้ปกครองของเราทำกันอยู่เสมอมาจนเป็นน้ำใจ วัฒนธรรมของเราแล้ว ช่วงนี้ก็คือ การหาทุนซื้อที่ดินและสร้างอาคารหลัง

ใหม่เพิ่มเติม (ทุกคนคงทราบกันอยู่แล้ว) “โครงการจิตอาสา พลังปัญโญทัย” สืบเนื่องสานต่อจากโครงการออมวันละ 1 บาทของผู้ปกครองที่ทำอยู่แล้ว พอมีการกล่าวถึงโครงการนี้ สานต่อ

แบบจริง ๆ จัง ๆ ก็มีเสียงตอบรับตั้งแต่ยังไม่คิดว่าจะนำเสนอจริงๆ หรือไม่

หยดน้ำแต่ละหยดยังสามารถเต็มตุ่มได้ฉันใด น้ำใจของชาวปัญโญทัยคนละเล็กคนละน้อยก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ เจียดค่าขนม (30 บาท เหลือ 20) ค่ากับข้าว (จ่ายวันละ100

เหลือ 90 จาก 3 อย่างเหลือ 2 อย่าง) ค่าอาหารนอกบ้าน ค่าไม่กินก็ได้ เป็นต้น มาช่วยๆ กันวางแผนมองหาการลดค่าใช้จ่ายกันนะครับ

แล้วคุณจะรู้ว่าง่ายจริงๆ ไม่ยากเลย ขอเพียงเราตั้งใจจริง มีวินัยในการเก็บ แค่นี้เราก็มีส่วนเป็นผู้ให้แล้วครับ ที่สำคัญเวลาเราบอกเด็กๆ ลูกๆ ของเราว่า ลูกทานแค่นี้พอนะ ลูกจะได้ช่วย

โรงเรียนของลูก หรือเงินของลูกที่ประหยัดช่วยโรงเรียนจะได้นำไปบริจาคให้ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน คุณคิดว่าเรากำลังสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเขา….เราเชื่อว่าเด็กๆ ยินดีและ

พร้อมแน่นอน….น้ำใจของเขาใสจริงๆ พิสูจน์มาแล้วครับ…มาร่วมกันเป็นจิตอาสาพลังปัญโญทัยกันเถอะ เพื่อลูกๆ หลานๆ ของเรา เราต้องเริ่มช่วยเหลือกันภายในชุมชนก่อนนะครับ ก่อน

ที่จะไปรบกวนคนอื่นๆ แล้วเราจะสร้างความภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่มีส่วนร่วม….(ไม่เชิญชวนน้อยเลยนะครับ…ชวนมากๆ เลยครับ)

ตัวอย่าง ( ครอบครัวที่ 1) ร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคเดือนละ 1000 บาทต่อเดือนเฉลี่ยวันละ 33 บาท

จากการวางแผนมองหาการลดค่าใช้จ่ายร่วมบริจาคปีละ = 1000 x 12 = 12,000 บาท

หากปัญโญทัย = 100 ครอบครัว = 12000 x 100 = 120,000 ต่อปี

ครอบครัวไหนลดรายจ่ายได้มาก ก็ให้มากได้นะครับ ถ้าครอบครัวไหนลดรายจ่ายได้น้อย ก็ให้น้อยได้เหมือนกันครับ

(ครอบครัว 2) ร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคเดือนละ 30 บาทต่อเดือน เฉลี่ยวันละ 1 บาท 1 ปีก็จะได้ 360 บาท

หากทุกคนมีจิตอาสากันทุกครอบครัว แน่นอนโรงเรียนก็จะมีรายได้ที่แน่นอนตายตัวเข้ามาตลอดไป

ทำให้หมุนตัวได้คล่องขึ้น ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยกู้ยืม หรือมีคำตอบให้ผู้ปกครองที่เอื้อเฟื้อให้ยืมแต่ไม่รู้จะผ่อนคืนเมื่อไหร่ อย่างไร หรือสามารถนำไปบริจาคช่วยเหลือกับชุมชนเพื่อนร่วมโลกด้วย

ในอนาคตต่อไปข้างหน้าได้

ผมคิดว่าเป็นไปได้แน่นอนครับ ผมเชื่อว่า เราคิดอย่างไร เชื่ออย่างไร เราจะได้อย่างนั้นครับ

*กรุณาแจ้งความจำนงขอแบบฟอร์มบริจาคโครงการจิตอาสา พลังปัญโญทัยได้ที่พี่อ้อย ธุรการ

* หากมีข้อแนะนำ ปรับปรุง กรุณาแจ้งที่ธุรการครับ

ขอบคุณที่อ่านครับ

1 ครอบครัวโครงการจิตอาสา พลังปัญโญทัย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s