แนะนำหนังสือ “โยงใยที่ซ่อนเร้น (The Hidden Connections)”


ผมตั้งใจจะทยอยแนะนำหนังสือที่ผมเห็นว่า น่าจะถูกใจสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาอ่านBlogนี้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวที่สอดคล้องกับเนื้อหาของที่นี่บ้างหรือที่ผมอ่านแล้วถูกใจบ้าง จะขอเริ่มที่เล่มแรกนี่เลยครับ

“โยงใยที่ซ่อนเร้น (The Hidden Connections)”

the-hidden-connection

ฟริตจ๊อฟ คาปร้า (Fritjof Capra) เขียน
วิศิษฐ์ วังวิญญู ณัฐฬส วังวิญญู และ สว่าง พงศ์ศิริพัฒน์ แปล
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
พิมพ์ครั้งแรก 2547 หนา 424 หน้า

เมื่อเรามองดูโลกรอบๆ ตัว เราพบว่า เราไม่ได้ถูกโยนเข้ามาในความไร้ระเบียบอย่างสะเปะสะปะ แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบอันยิ่งใหญ่ เป็นเพลงซิมโฟนีของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ทุกๆ โมเลกุลของร่างกายเรา ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ ทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอื่นๆ ในอนาคตต่อไป ในแง่นี้ร่างกายของเราจะไม่ตาย แต่จะมีชีวิตต่อไป ครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งนี้เพราะว่าชีวิตจะดำรงอยู่ต่อไป…เราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล เราอยู่กับจักรวาลเช่นเดียวกับอยู่บ้าน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งนี้ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายอันลึกซึ้ง

ในหนังสือ โยงใยที่ซ่อนเร้น นี้คาปร้าได้เสนอมุมมองการค้นพบล่าสุดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความลี้ลับของชีวิต เขาได้อธิบายอย่างชัดแจ้งถึงรากฐานเรื่อง “จิตสำนึก” และ “ความจริงทางสังคม” ไว้ในช่วงต้นของหนังสือ โดยได้เกริ่นนำอย่างชัดเจนถึงโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ (ซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับศัพท์แสงและเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ จะอ่านแบบผ่านสายตาไปก็ได้ ซึ่งคาปร้าก็ได้ออกตัวไว้แล้วในเรื่องนี้) แต่หลังจากภาคแรกเป็นต้นไป เขาได้นำวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่นี้มาวิเคราะห์ และมุ่งที่จะคิดค้นสร้างทางเลือกในการใช้ชีวิต การดำเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจอย่างกระตือรือร้นและน่าสนใจยิ่ง หนังสือเล่มนี้เป็นการบ้านสำหรับผู้เห็นถึงความจำเป็นในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่” ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่สอง-สามทศวรรษที่แล้ว และปัจจุบันผู้คนเหล่านี้ต้องการที่จะปรับการรับรู้และความเข้าใจของตน และสร้างวิสัยทัศน์ที่นำไปสู่ทางเลือกที่เป็นจริง สำหรับคนรุ่นใหม่ๆหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งเต็มไปด้วยความหวังและการสร้างเสริมกำลังใจ ให้เรานำศตวรรษใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นนี้มาอยู่ในความควบคุม

ข้อความด้านบนผมคัดลอกมาจากเว็บไซด์ของ สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา  ผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้   ผมได้ติดตามอ่านหนังสือแนวนี้ทั้งที่เขียนโดย ฟริตจ๊อฟ คาปร้า หรือหนังสือที่เขียนหรือแปลโดย คุณวิศิษฐ์ วังวิญญู มาหลายๆเล่ม รวมทั้งหนังสือที่จัดพิมพ์โดย สวนเงินมีมา หนังสือจะเป็นกลุ่มเรื่องราวประมาณนี้

หนังสือเล่มนี้อ่านยากพอสมควร ถ้าเคยอ่านของ ฟริตจ๊อฟ คาปร้า มาก่อน น่าจะพอรู้ว่าเค้าเป็นนักฟิสิกส์ หนังสือจะมองเรื่องวิทยาศาสตร์ในมุมใหม่ ที่ไม่มองแบบแยกเดี่ยวแต่มองแบบสัมพันธ์กันกับทุกเรื่องเป็นองค์รวม เล่มที่ทำให้รู้จักเค้าคือหนังสืออันโด่งดังชื่อ เต๋าแห่งฟิสิกส์ ลองไปหาอ่านดูครับ

ผมอ่านแล้วเห็นว่าแนวคิดหลายอย่างในหนังสือเล่มนี้ สอดคล้องกับแนวคิดมนุษยปรัขญา ที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาวอลดอร์ฟ ถ้าท่านใดเห็นด้วยหรือมีความเห็นเพิ่มเติมช่วยคอมเมนต์มาจักเป็นพระคุณยิ่ง

Link สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s